Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1996 - 2003 Doktora

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2003 Doktora

    ÇANAKKALE-TUZLA YÖRESİ VOLKANİK KAYAÇLARINDA SÜREKSİZLİKLERİN AYRIŞMA-ALTERASYON OLAYLARINAETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Yabancı Diller

  • İngilizce