Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Furniture as a Design Product

The 29th International Conference Research for Furniture Industry, Gazi Üniversitesi ve Poznan University of Life Science ortak organizasyonu, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Eylül 2019, ss.207-222

Craftsmanship/Design-Design/Craftsmanship Collaboration

8th International Conference of Strategic Research on Social Science Education, Viyana, Avusturya, 10 - 13 Mayıs 2018, ss.136-137

Plastic Materials and Their Use in Industrial Design Education

8th International Conference of Strategic Research on Social Science Education, Viyana, Avusturya, 10 - 13 Mayıs 2018, ss.134-135

Kullanıcı Sosyokültürünün ve Algısının Endüstriyel Tasarımda Malzeme Seçimine Etkisi

6. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, ss.142-151

Kompozit Malzemelerin Endüstri ürünleri Tasarımındaki Yeri

ISLAC 2018-1 th International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (1. Uluslararası Hafif Alaşımlar ve Kompozit Malzemeler Sempozyumu), Karabük, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018, ss.509-510

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Dönüştürme Projeleri

International Symposium on Multidiciplinary Academic Studies (Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu), Antalya, Türkiye, 2 - 04 Şubat 2018, ss.148-149

Material in Design: The Relation of Product and Material in Terms of Design Value

8 th Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

Geleneksel Türk Lokumunda Tasarım Düşünüşü

8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

A Multidimensional Analysis Of The Relationship Between Design And Material In Connection With Sustainability

12th International Design and Design History Symposium, İzmir, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2017

Plastics in design

Provacative Plastics International Conference, 17 - 18 Eylül 2015

Design Culture From Traditional to Future

2009 ICSID World Design Congress-Design Difference, ., Singapur, 23 - 25 Kasım 2009

A Footwear Design Project As A Design Discourse

7 th Design Congress EAD07, İzmir, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2007

Kent Mobilyalarında Malzeme Kullanımının İredelenmesi

3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2006

Endüstri Ürünleri Tasarımında Malzeme Seçimi

3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Dönüştürme Projeleri

Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat, Köse O., İslamoğlu E., Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.359-367, 2018

Zanaat/Tasarım-Tasarım/ Zanaat İşbirliği

Mühendislikve Mimarlık Üzerine Temel Yaklaşımlar, Öktem H., Editör, Sra-Strategic Research Academy Yayınevi, İstanbul?, ss.7-28, 2018

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Dönüştürme Projeleri

Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat, Hasan Köse, Emel İslamoğlu, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.359-367, 2018

Chapter 262, Along Term Experimental Research on Considering The Concept of Handcrafts With a Viewpoint of Industrial Design

Researches on Science and Art in 21 th Century Turkey, Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atık, Robert R. Elliott, Edward Trugeon, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ss.2351-2356, 2017