Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INTEGRATING EXPERTISES and AMBITIONS for DATA-DRIVEN DIGITAL BUILDING PERMITS - The EUNET4DBP

3rd BIM/GIS Integration Workshop and 15th 3D GeoInfo Conference 2020, London, İngiltere, 7 - 11 Eylül 2020, cilt.44, ss.103-110 identifier

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yer Seçiminde Açık Kaynak Kodlu CBS Yazılım Kullanımı

X. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019

Gis and fuzzy ahp based area selection for electric vehicle charging stations

ISPRS TC IV Mid-Term Symposium on 3D Spatial Information Science - The Engine of Change, Delft, Hollanda, 1 - 05 Ekim 2018, cilt.42, ss.315-320 identifier

Development of 3D Web GIS Application with Open Source Library

EURASIAN GIS CONGRESS 2018, Baku, Azerbaycan, 4 - 07 Eylül 2018, ss.35 Creative Commons License

Comparison of Supervised Classification Methods Accuracies Using Sentinel-2 Data

COSPAR 2018, California, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 22 Temmuz 2018 Creative Commons License

Optimal Location Selection for Electric Vehicle Charging Stations Using GIS

7th International Conference on Cartography and GIS, Burgas, Bulgaristan, 18 - 23 Haziran 2018, ss.340-345 identifier

A GIS-Based Landfill Site Selection Approach Using Spatial Multi-Criteria Decision Making Methods

International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.599-606

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Düzenli Deponi Yer Seçimi: İstanbul İli Örneği

IX. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2017, ss.173-178

Kitap & Kitap Bölümleri

Bicycle Station and Lane Location Selection Using Open Source GIS Technology

Open Source Geospatial Science for Urban Studies, Amin Mobasheri, Editör, Springer-Verlag , Zug, ss.9-36, 2021 Creative Commons License