Education Information

Education Information

 • 1986 - 1997 Doctorate

  Istanbul Technical University, Nükleer Enerji Enstitüsü, Turkey

 • 1983 - 1986 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Nükleer Enerji Enstitüsü, Turkey

 • 1978 - 1982 Undergraduate

  Istanbul University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  Enstrümental nötron aktivasyon analiziyle 235U/238U oranının tayini

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü

 • 1986 Postgraduate

  Muğla-Yatağan Termik Santralı Uçucu Baca Küllerinden Uranyumun Kazanılması

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü

Foreign Languages

 • English