Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1986 - 1997 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü, Türkiye

 • 1983 - 1986 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü, Türkiye

 • 1978 - 1982 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1997 Doktora

  Enstrümental nötron aktivasyon analiziyle 235U/238U oranının tayini

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü

 • 1986 Yüksek Lisans

  Muğla-Yatağan Termik Santralı Uçucu Baca Küllerinden Uranyumun Kazanılması

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü

Yabancı Diller

 • İngilizce