Education Information

Education Information

  • 1984 - 1989 Doctorate

    Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Dissertations

  • 1989 Doctorate

    Azo bağı içeren politetrahidrofuran sentezi ve karakterizasyonu

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü