Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Operator splitting methods for computation of eigenvalues of regular Sturm-Liouville problems

Surveys in Mathematics and its Applications, cilt.14, ss.261-275, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Computing Eigenvalues of Regular Sturm Liouville Problems

III. Kadın Matematikçiler Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2016