Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Kasım 2018 International Journal of Applied Industrial Engineering (IJAIE)

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Eylül 2018 Agile Approaches for Successfully Managing and Executing Projects in the Fourth Industrial Revolution

    Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

  • Eylül 2018 Agile Approaches for Successfully Managing and Executing Projects in the Fourth Industrial Revolution

    Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap