Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Teknolojisi

  • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

  • Çevresel Modelleme

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği ve Kontrolü