Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1978 - 1984 Doktora

    Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 1984 Doktora

    Yeni vic-Di- ve tetra oksimlerin Sentezi Ni(II), Cu(II), Co, Cd, Zn ve UO2(VI), ile oluşturdukları Komplekslerin İncelenmesi.

    Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

Yabancı Diller

  • İngilizce