Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dynamic response analysis of trapezoidal basins on numerical models

5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2020, Prague, Çek Cumhuriyeti, 1 - 05 Eylül 2020, cilt.960 identifier

Seismic microzonation of Bursa/Guzelyalı in Turkey: a study on the compatibility of 1D dynamic analysis and microtremor measurements

7th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, (ICEGE 2019), ROMA, İtalya, 17 - 20 Haziran 2019

Estimation of Shear Strain at Surface Soil Layer by 1D Dynamic Analysis and Microtremor Measurement for a Specific Site

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2018, ss.100-108

Zemin Büyütmesine Anakaya Eğimi Etkisi: Bir ve İki Boyutlu Davranış

Teoriden Uygulamaya Geoteknik Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2018, ss.120-128

Zeminde Deprem Nedeniyle Oluşacak Kayma Deformasyonun Mikrotremorlar İle Tahmini

7. Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2017, ss.100-112

BİR BOYUTLU DİNAMİK ANALİZ VE MİKROTREMOR ÖLÇÜM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Uluslararası Katılımlı 7. Geoteknik Sempozyumu’, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2017

Determination of Local Site Soil Conditions by Microtremor Measurements for Sustainable Buildings

Proceedings of 3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2017), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 17 - 20 Mart 2017, sa.6, ss.763-775

Depremden Etkilenen Tünel Zemininin Dinamik Davranışı

Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu 2016 (International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management 2016), Karabük, Türkiye, 2 - 04 Mart 2016, ss.274-279

Türkiye İnşaat Sektöründe Yapı Makinaları Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2012, ss.112-120