Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Teknolojisi

  • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı