Araştırma Alanları

 • Teknik Bilimler

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

 • Kimyasal ve Elektrokimyasal Özellikler

 • Kompozitler

 • Kaplama Teknolojileri

 • Malzeme Karakterizasyonu

 • Nanomalzemeler

 • Temel Bilimler

 • Fizik

 • Disiplinlerarası Fizik ve İlgili Bilim ve Teknoloji Alanları

 • Malzeme Bilimi

 • Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler

 • Yüzeyler ve arayüzeyler; İnce filmler ve nanosistemler