Education Information

Education Information

 • 1997 - 2005 Doctorate

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1995 - 1997 Postgraduate

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1989 - 1995 Undergraduate

  Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Substrate storage phenomena in the modeling of activated sludge systems

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 1997 Postgraduate

  The assesment of initial inert particulate COD in wasterwaters

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • English