Education Information

Education Information

 • 1998 - 2007 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Meteoroloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1996 - 1998 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Meteoroloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1991 - 1996 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Uydu ve yer kaynaklı meteorolojik değişkenlerle kısa vadeli yağış modellemesi için yapay sinir ağı yaklaşımı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Meteoroloji Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 1998 Postgraduate

  Genetik Algoritmaların Meteorolojik Uygulamaları

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Meteoroloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • English