Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2012 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2001 - 2004 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1996 - 2001 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Doktora

  Dietilaminofenoksi grupları içeren oktasübstitüe ftalosiyaninler

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

 • 2004 Yüksek Lisans

  Tetrapiridil Ftalosiyaninlerin Donör Özelliklerinin İncelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • İngilizce