Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Makina Mühendisliği

  • Makina Teorisi ve Dinamiği

  • Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Benzetimi

  • Mekanik

  • Katı Cisimler Mekaniği

  • Sonlu Elemanlar Yöntemi

  • Biyomekanik

  • Mekanik Testler