Araştırma Alanları

 • Sosyal ve Beşeri Bilimler

 • Coğrafya

 • İktisadi Coğrafya

 • Bölgesel Coğrafya

 • Bilim, Teknoloji ve Toplum

 • Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları

 • Teknik Bilimler

 • Mimarlık

 • Şehir ve Bölge Planlama

 • Bölgesel Planlama

 • Kent Planlaması ve Gelişimi