Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Genel Jeoloji

  • Yüzey Jeolojisi (Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeolojisi, Topraklar)