Araştırma Alanları

  • Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği

  • İklim

  • İklim Değişimi ve İklim Modellemesi

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Teknolojisi

  • Hava Kirliliği ve Kontrolü

  • Hava Kirliliği Modellemesi

  • Hava Kirliliğinin Etkileri

  • Mühendislik ve Teknoloji