Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Measuring and Understanding Urban Parks' Contribution to Quality of Life in Istanbul

SOCIAL INDICATORS RESEARCH, cilt.138, sa.1, ss.335-351, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Residents' Perception of Cultural Activities as Quality of Life in Istanbul

SOCIAL INDICATORS RESEARCH, cilt.122, sa.1, ss.211-234, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Reconstruction of satisfactory and culturally appropriate neighbourhoods in Turkey

OPEN HOUSE INTERNATIONAL, cilt.31, sa.1, ss.47-53, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Residents' satisfaction of housing environments: The case of Istanbul, Turkey

Landscape and Urban Planning, cilt.39, sa.1, ss.55-67, 1997 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The role of urban waterfront parks on quality of life in İstanbul

A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, cilt.16, sa.1, ss.53-66, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Akıllı kentler: Sorunlar ve Potansiyeller

Kentli, cilt.3, sa.3, ss.52-54, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Residential satisfaction in formal and informal neighborhoods: the case of Istanbul, Turkey

ARCHNET-IJAR INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL RESEARCH, cilt.13, sa.1, ss.112-132, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Konut Çevresi ve Kentsel Yaşam Kalitesi

MEGARON, cilt.14, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İçme Suyu Havzaları ve Kentsel Yerleşmeler

Kentli, ss.63-66, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Public Up in the Air or in the Ordinal Scale

Planlama, cilt.27, ss.141-151, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul’da Yaşam Kalitesinin Artırılmasında Kent Parklarının Rolü

Kentli Dergisi, cilt.27, ss.56-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A geographic Approach to LeısureSpaces in Istanbul

Planlama, cilt.26, ss.204-218, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekolojik yerleşme planlama ve tasarımı

Kentli dergisi, ss.79-82, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Geographic Approach to Leisure Spaces in Istanbul

PLANLAMA-PLANNING, cilt.26, sa.3, ss.204-218, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bursa nın Kent Sağlığı Profili

Bursa'da Zaman, ss.58-59, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Risk perception in istanbul: An earthquake-prone city

A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, cilt.11, sa.1, ss.117-137, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Quantitative models in planning

A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, cilt.8, sa.2, ss.1-3, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

İstanbul da Yapılaşma Yoğunluğu - Yaşanabilir Alan İndeksi İlişkisi

İTÜ Dergisi/a, cilt.8, ss.127-137, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul’da Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi

İTÜ Dergisi/a, cilt.7, ss.103-113, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of earthquake risk parameters in the historical site of Istanbul

ARI Bulletin of the Istanbul Technical University, cilt.55, sa.1, ss.53-66, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Evaluation of Earthquake Risk Parameters in the Historic Site of Istanbul

ARI The Bulletin of the Istanbul Technical University, cilt.55, sa.1, ss.53-56, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul’da Deprem Risk Analizi

İTÜ Dergisi/a, cilt.6, ss.37-46, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amasya Tarihi Kent Merkezi Açık Mekanlarının Kullanım Analizi

İTÜ Dergisi, Mimarlık Planlama Tasarım, cilt.5, ss.15-28, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

After a Symposium: Housing Policies and Applications, Examples from Turkey and France, 1950-2000

A I Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, cilt.1, sa.1, ss.1-13, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel İmge: İstanbul’dan Bulgular

İTÜ Dergisi/a, cilt.1, ss.57-64, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul’da Su Toplama Havzalarında Kentleşmenin Çevresel Etkileri”

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler Dergisi,, ss.37-46, 1993 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Post Flaneur in Public Space Altering Walking Behavior in the era of smart phones

37 th eCAADe and 23rd SIGraDI Conferences, Porto, Portekiz, 11 - 13 Eylül 2019, ss.649-658

Post-flanarie How do mobil devices shape the experience of the city

14th European Architecture Envisioning Conference (EAEA14 2019), Nantes, Fransa, 3 - 06 Eylül 2019, cilt.64

The Assessment of Sustainable Campus Life Case of Istanbul Technical University

IASU International Association of Silkroad Universities, 5th International Conference, Ulaanbaatar, Moğolistan, 24 - 26 Haziran 2019, cilt.1, ss.97-98

Residential Environment as Contribution to Urban Quality of Life

International Healty Cities Conference, Belfast, İngiltere, 1 - 04 Ekim 2018

Konut Çevresi ve Kentsel Yaşam Kalitesi

İstanbul Konut Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2018

Green Areas Examination Based on Spatial Sufficiency and Accessibility through GIS

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Rome, İtalya, 4 - 06 Ekim 2017, ss.284

Evaluation of Urban Waterfronts as Public Spaces

Changing Cities Conferences Syros Greece, 25 - 30 Haziran 2017

Quality of Residental Environment and Residential Satisfaction in Istanbul

ENHR 2015 Conference, Lizbon, Portekiz, 28 Haziran - 01 Temmuz 2015, ss.5-6

Sustainable Development and Quality of Urban Life

Annual Serial Landmark International Conference on Quality of Life(ASLI QoL) / ABRA International Conference on Quality of Life (AQoL), İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Aralık 2014, cilt.202, ss.10-14 identifier

Katılımlı Bir Mekânsal Planlama Süreci Bursa 1 100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

İstanbul: 14. Bölge Bilimi ve Planlama Konferansı., Türkiye, 18 - 19 Aralık 2014

Quality of Life Performance of Rural Areas: Case of Bursa

11th International Conference on Data Envelopment Analysis, Samsun, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2013, ss.1

Social Capital in Risk Perception

SRA-Europe Conference, Zürih, İsviçre, 18 - 20 Haziran 2012, ss.1

Urban Transformation as a Tool for Disaster Mitigation

51st Congress of the European Regional Science Association, Barselona, İspanya, 30 Ağustos - 03 Eylül 2011, ss.1-6

Rural Changes: Their Types and Effects on Rural Capital

51st Congress of the European Regional Science Association, Barcelona, İspanya, 30 Ağustos - 03 Eylül 2011, ss.1-10

Willingness To Pay For Disaster Mitigation: The Case Of Istanbul

14th European Conference On Earthquake Engineering, Ohrid, Makedonya, 30 Ağustos - 03 Eylül 2010, ss.1-7

Earthquake Risk Perception Of Istanbul Residents

International Disaster Risk Reduction Conference, Davos, İsviçre, 30 Mayıs - 03 Haziran 2010, ss.1-5

Urban Structure and Earthquake Risks in Istanbul

Conference on Seismic Risk Mitigation, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2009, ss.307-314

Measuring Urban Quality of Life in Istanbul Metropolitan Area

IAPS-CSBE CultureSpace in the Built Environment Network and the IAPS - Housing Network: Revitalising Built Environments: Requalifying Old Places for New Uses, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2009, ss.1-8

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Kentsel Alanlardaki Değişimlerin 3 Boyutlu Analizi

Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2008, ss.570-576

A Perceptional Approachto Environmental Problems in Istanbul

International Disaster Reduction Conference, Davos, İsviçre, 25 - 29 Ağustos 2008, ss.1-6

Using GIS to Analyze Spatial Patterns of Subjective Evaluations of Quality Of Life in Istanbul

European Network for Housing Conference (ENHR), Dublin, İrlanda, 5 - 09 Temmuz 2008, ss.161-162

Quality of Residential Environment in a City Facing Unsustainable Growth Problems: Istanbul

New Approaches in Urban and Regional Planning, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2008, ss.115-125

Evaluation of Risk Components fort he City of Istanbul

First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Cenevre, İsviçre, 3 - 08 Eylül 2006, ss.1-6

Seismic Risk Assessment in the Historical Part of Istanbul

International Disaster Reduction Conference, Davos, İsviçre, 27 Ağustos - 01 Eylül 2006, ss.1

Assessment of Seismic Risk in İstanbul

45th European Congress of the European Regional Science Association, Amsterdam, Hollanda, 23 - 27 Ağustos 2005, ss.1-17

A comparative research on users of city parks in İstanbul

2nd International Symposium on Street Furniture, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2003, ss.79-98

A Design Workshop Experience Amasya Continuity and Change

Referate des 31. International Symposiums, Ingenieur Des 21. Jahrhunderts, San Petersburg, Rusya, 23 - 27 Eylül 2002, cilt.2, ss.552-556

İstanbul’da Yerleşme Alanlarının Deprem Riskinin Azaltılması için bir Araştırma Önerisi

Kentlerin Depreme Hazırlanması ve İstanbul Gerçeği, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Şubat 2002, ss.107-117

The Development of A National Disaster Management Decision Support System in Turkey Using GIS a nd Remote Sensing

International Symposium on “Geodetic, Photogrammetric and Satellite Technologies-Development and Integrated Application, Sofya, Bulgaristan, 8 - 09 Kasım 2001, ss.419-423

The integration of satellite images and GIS for Omerli Water Basin land use changes

19th EARSeL Symposium on Remote Sensing in the 21st Century, Valladolid, İspanya, 31 Mayıs - 02 Haziran 1999, ss.87-91 identifier

Integrating GIS and remote sensing for evaluation and monitoring of Omerli Region, Istanbul

19th International Congress for Photogrammetry and Remote Sensing, ISPRS 2000, Amsterdam, Hollanda, 16 - 23 Temmuz 2000, cilt.33, ss.1567-1572 identifier

Ömerli Havzası’nda Kentleşme-Doğa Karşıtlığı’

Doğayı Korumada Kent ve Ekoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Nisan 1998, ss.224-234

Kitap & Kitap Bölümleri

Yayalar ve Taşıtlar: Kentlerde Yaya ve Taşıt İlişkilerinin Yeniden Değerlendirilmesi

Kemal Ahmet Aru Kentsel Planlama ve Tasarım, Nuran Zeren Gülersoy Turgay Kerem Koramaz, Editör, İTÜ VAKFI, İstanbul, ss.415-424, 2016

Bursa Şehir Sağlık Profili

Rota Barışçı Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş., Bursa, 2014

Measuring Quality of Urban Life in Istanbul

Investigating Quality of Urban Life: Theory, Methods, and Empirical Research Series, Marans,R.W. Stimson R. J. , Editör, Springer, London New York, New York, ss.209-232, 2011

Quality of Residential Environment in a City Facing Unsustainable Growth Problems: Istanbul

New Approaches in Urban and Regional Planning, Zeren Gülersoy N., Gezici F., Önem B., Arslanlı K., Editör, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, ss.115-125, 2009

How is the City of Istanbul dealing with catastrophes like earthquake?

5 minutes to survive years to recover, G. Cagdas, S. Brell Cokcan, Editör, Austrian Cultural Public Record Office, İstanbul, ss.19-27, 2006

Ansiklopedide Bölümler