İş Güvencesinde Altı Aylık Kıdem Koşuluna İlişkin Sorunların Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi


BAYSAL U.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2011 (Peer-Reviewed Journal)