Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2012 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Çalgı Bölümü

  • 2010 - 2012 Araştırma Görevlisi

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalgı-Ses Anasanat Dalı (Yl) (Tezli)

  • 2004 - 2010 Araştırma Görevlisi

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik (Dr)