Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1978 - 1983 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 1971 - 1976 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Kimya Fakültesi, Kimya Yüksek Mühendisliği , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1983 Doktora

  5,6-dihidrosiklopent (f.g)asenoaftilen 1,2-diondioksim ve n,n-bis (4-benzo(15-crown-5))diaminoglioksim sentezi ve komplekslerinin incelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

 • İngilizce