Araştırma Alanları

 • Teknik Bilimler

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 • Enerji

 • Doğrudan Enerji Dönüşümü ve Enerji Depolaması

 • Yenilenebilir Enerji

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

 • Yarıiletken ve Süperiletken Malzemeler

 • Temel Bilimler

 • Kimya

 • Fizikokimya

 • Nanokompozitler