Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Covid-19 ve İklim Krizi: Bir Aile Fotoğrafı

Salgın Ekonomisi, Ömer Faruk Çolak, Editör, Eflatun Yayınevi, Ankara, ss.97-107, 2020

How Can Economic Growth Contribute More to the Well-Being? The Case of Turkey Between 2004-2014

Growth for Sustainability: A Critique of Economics for the Post Oil Age, Keissi Prendushi , Nelly Eysholdt, Federica Savarino, Editör, The Green Economics Institute, Londra, ss.121-135, 2016

Türkiye’de Mutluluğun Seyri

İktisatta Davranışsal Yaklaşımlar, Dumludag, D., Gökdemir, Ö., Neyse, L., Ruben, E., Editör, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.231-256, 2015

Türkiye’de Kömür Madenciliğinin Ekonomideki Yeri

Kömür Raporu İklim Değişikliği Ekonomi ve Sağlık Açısından Türkiye nin Kömür Politikaları, Şahin Ümit, Editör, Istanbul Politikalar Merkezi, ss.31-40, 2015

Can FDI be a Panacea for Unemployment?: The Turkish Case

Contemporary Studies on Labor Economics and Industrial Relations, Dereli T., Soykut-Sarıca P.,Şen-Taşbaşı A., Editör, Springer, London/Berlin , --, ss.43-70, 2014

Ekolojik ayak izimiz ne söylüyor?: Türkiye’de Büyüme-Doğa İlişkisi

Sayıların Arkasındakiler: Ümit Şenesen’e Armağan Paylaşımlar, A. A. Aşıcı, D. Karakaş, İ. İlkkaracan, T. Kaya, M. Hisarcıklılar, Editör, Literatür Yayıncılık, İstanbul, ss.271-298, 2013

Sayılarla Dünyada ve Türkiye’de Yeşil Yeni Düzen

Yeşil Ekonomi, Ahmet Atıl Aşıcı, Ümit Şahin, Editör, Yeni İnsan Yayınları, İstanbul, ss.206-217, 2012

İktisadi Düşüncede Çevrenin Yeri ve Yeşil Ekonomi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Yeşil Ekonomi, Ahmet Atıl Aşıcı, Ümit Şahin, Editör, Yeni İnsan Yayınları, İstanbul, ss.35-56, 2012

Sürdürülebilir Yaşam İçin Bir Dönüşüm Önerisi: Yeşil Yeni Düzen

Yeşil Ekonomi, Ahmet Atıl Aşıcı, Ümit Şahin, Editör, Yeni İnsan Yayınları, İstanbul, ss.105-132, 2012

On the reform of IMF and Green Financial Architecture

Critical Perspectives on the World Bank and the IMF, Ahmet E. Tonak, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.95-109, 2011

Bilirkişi Raporları