Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2017 - Devam Ediyor Turkish Journal of Earth Sciences

    Yardımcı Editör

Bilimsel Hakemlikler

  • Mart 2017 Geological Society of America Bulletin

    SCI Kapsamındaki Dergi