Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Associate Professor

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İklim Ve Deniz Bilimleri Bölümü

 • 2012 - 2013 Assistant Professor

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İklim Ve Deniz Bilimleri Bölümü

 • 2008 - 2012 Lecturer PhD

  Universitaet Potsdam

 • 2002 - 2008 Expert

  Diğer(Kurumlar,Hastaneler Vb.), Kurumlar, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 • 1999 - 2002 Research Assistant

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Managerial Experience

 • 2012 - Continues Assistant Director of the Institute

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü