Araştırma Alanları

  • Kartoğrafya

  • Harita Mühendisliği-Geomatik

  • Coğrafi Bilgi Sistemleri

  • Çevresel Bilgi Sistemleri

  • Harita Tasarımı

  • Harita Üretimi

  • Çok Ölçütlü Karar Verme Analizi

  • Mühendislik ve Teknoloji