General Information

Institutional Information: Maden, Jeofizik Mühendisliği
Research Areas: Technical Sciences, Geophysical Engineering, Seismology, Ground Physics

Names in Publications: Eken, Tuna

Metrics

Publication

79

Citation (WoS)

411

H-Index (WoS)

13

Citation (Scopus)

423

H-Index (Scopus)

13

Project

9

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

2 Ocak 1978 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini sırasıyla, Genç Osman İlköğretim Okulu, Yedikule Ortaokulu ve Şehremini Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1995 yılında lisans eğitimi için İstanbul Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü'ne kaydoldu. 1999 yılında bu bölümden mezun olduktan sonra Boğaziçi Rasathanesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Ensititüsü'nün Jeofizik Bölümü Yüksek Lisans programına kaydoldu. Buradan da 2003 yılında mezun olduktan sonra, 2004 yılında İsveç'in Uppsala Üniversitesi Sismoloji bölümünde doktora eğitimine başladı. 2009 yılında aynı bölümden doktora ünvanını aldı. Daha sonra sırasıyla, Çekya Bilimler Akademisi, Jeofizik Ensititüsü'nde 8 ay, ve Alman Yer Araştırmaları enstitüsünde 4.5 yıl doktora sonrası araştırmalarında bulunduktan sonra, 2014 yılı Ağustos ayından itibaren yurda geri dönerek İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçent olarak araştırma ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Contact

Email
eken@itu.edu.tr
Web Page
http://www.geop.itu.edu.tr/hakkimizda/akademik-personel/yrd-doc-dr-tuna-eken
Office
Maden Fakültesi/E-308
Address
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Maslak-Ayazağa Kampüsü, 34469, Sarıyer-İstanbul