Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluating and Reducing Earthquake Risks of Squatter Settlements in Istanbul

Open House International, cilt.31, sa.1, ss.116-124, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Evaluating and reducing earthouake risks of swatter settlements in Istanbul

OPEN HOUSE INTERNATIONAL, cilt.31, sa.1, ss.116-124, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bedenin Mekanı

YAPI, cilt.2, ss.72-77, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Waterfronts Potentials for improving the quality of urban life

A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, cilt.6, ss.126-145, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çağdaş İlköğretim Okulu Tasarım ve Uygulamalarında Bağlam Tartışması

Mimarist Dergisi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, sa.24, ss.29-34, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Paradigm Shift in the First Year Design Education

A-Z ITU Journal of the Architecture, cilt.2, ss.62-78, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tasarıma Başlamayı Hazırlamak

Stüdyo, sa.1, ss.50-53, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Exploring and Configuring Space by the Body

Second International Conference on the Constructed Environment, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 29 - 30 Ekim 2011, ss.1

Experiencing Space through Dance

Second International Conference on the Constructed Environment, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 29 - 30 Ekim 2011, ss.1

Can Creativity be a Generative Tool?

Creativity or Conformity? Building Cultures of Creativity in Higher Education,, Cardiff, İngiltere, 8 - 10 Ocak 2007, ss.1-8

An Upgrading Model for Squatter Areas in İstanbul

22. Dünya Mimarlık Kongresi, UIA (Unon of International Architect), “Cities, Grand Bazaar of Architectures, İstanbul, Türkiye, 3 - 10 Temmuz 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

İlköğretim Yapıları

İlköğretim Yapıları, Bölüm: 1, Milli Eğitim Bakanlığı, Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, Editör, , Ajans-Türk Basım Ve Basın A.Ş., Ankara, ss.29-34, 2000

Diğer Yayınlar