Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Havacılık ve Uzay Mühendisliği

  • Havacılık Mühendisliği

  • Uzay Mühendisliği

  • Malzeme Teknolojileri

  • Test Teknikleri

  • Malzeme Bilimi

  • Metal olmayan malzemeler

  • Yer Testleri - Yapısal Testler (Deformasyon, Gerilme, Titreşim, Akustik, vb.)

  • Yapıştırma teknikleri