Genel Bilgiler

Biyografi

Prof. Dr. Gültekin Göller, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümünden 1989 yılında Lisans, 1992 yılında Yüksek Lisans, 1997 yılında “karbon kompozitler” konusundaki teziyle doktora derecesini almıştır. 1995 yılında Birleşmiş Milletler Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri Cleveland State Üniversitesi'nde Triboloji Grubuna katılarak doktora seviyesi çalışmalar gerçekleştirmiştir. Prof. Göller İTÜ'de 1998-2004 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2005-2010 yılları arasında Doçent olarak çalışmış ve 2010 yılından itibaren Profesör kadrosunda görev yapmaktadır. Seramik ve Kompozit Malzemeler (ultra yüksek sıcaklık seramikleri ve kompozitleri, biyoaktif ve biyoinert seramikler ve kompozitleri, polimerik matriksli kompozitler), Camlar ve Cam-Seramikler, Biyomalzemeler, İleri Teknoloji Seramik Toz Sentezi, Spark Plazma Sinterleme (SPS) Yöntemi ile Malzeme Üretimi (Borür, karbür, nitrür esaslı monolitik ve kompozit malzemeler), Plazma Sprey Kaplama Prosesi ile Malzeme Üretimi (termal bariyer kaplamalar), X-Işını ve Elektron Mikroskobu ile Malzeme Karakterizasyonu konularında çalışan Prof. Dr. Gültekin Göller, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’ndeki Biyomalzeme Araştırma ve Karakterizasyon Laboratuvarı, Lazer Kesme ve Kaynak Laboratuvarı, Kompozit Malzeme Üretim Laboratuvarı ve Spark Plazma Sinterleme Laboratuvarlarını’nda kurucusudur. Prof. Dr. Gültekin Göller’in bu konulara yönelik çalışmalarından Eylül 2020 itibari ile 7 tanesi tamamlanmış, 6 tanesi devam eden doktora çalışması; 31 tanesi tamamlanmış, 5 tanesi devam eden yüksek lisans çalışması ve bu çalışmaların sonuçlarını içeren Science Citation Index (SCI) kapsamındaki uluslararası hakemli dergilerde 115 makalesi ve 1580 adet atıfı vardır (h index: 23, Eylül 2020 itibari ile). Ayrıca, SCI dışındaki indekse sahip uluslararası dergilerde yayınlanmış toplam 7 ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş olan 130 çalışması vardır. 2 adet uluslararası kitap bölümü yazarlığı yapmış ve çeşitli kurumlarca desteklenen toplam 47 projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Prof. Dr. Gültekin Göller farklı uluslararası konferanslar için organizasyon komitesi başkanı ve bilimsel komite üyesi; bazı dergilerin uluslararası yayın kurulu üyesi olarak görev yapmıştır ve farklı dergiler için hakemlik görevleri yapmaktadır. Prof. Dr. Gültekin Göller 2010-2013 yılları arasında İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde bölüm başkanlığı yapmış olup, 2010-2016 yılları arasında MSB Malzeme Süreçleri ve Teknolojileri Panellerine Üniversite temsilcisi olarak katkı vermiştir. 

Kurum Bilgileri

Birim
Kimya-Metalurji
Bölüm
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

İletişim

E-posta
goller@itu.edu.tr
Web Sayfası
http://akademi.itu.edu.tr/goller/
Ofis
İTÜ Kimya Metaluji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Müh. Böl.
Posta Adresi
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 34469 Maslak, İstanbul