Genel Bilgiler

Biyografi

Prof. Dr. Gültekin Göller, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümünden 1989 yılında Lisans, 1992 yılında Yüksek Lisans, 1997 yılında “karbon kompozitler” konusundaki teziyle doktora derecesini almıştır. Aynı üniversitede 1998-2004 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2005-2010 yılları arasında Doçent olarak çalışmış ve 2010 yılından itibaren Profesör kadrosunda görev yapmaktadır. Seramik ve Kompozit Malzemeler (ultra yüksek sıcaklık seramikleri ve kompozitleri, biyoaktif ve biyoinert seramikler ve seramik kompozitler, polimerik matriksli kompozitler), Camlar ve Cam-Seramikler, Biyomalzemeler, İleri Teknoloji Seramik Toz Sentezi, Spark Plazma Sinterleme (SPS) Yöntemi ile Malzeme Üretimi, Plazma Sprey Kaplama Prosesi ile Malzeme Üretimi (termal bariyer kaplamalar), X-Işını ve Elektron Mikroskobu ile Malzeme Karakterizasyonu konularında çalışan Prof. Dr. Gültekin Göller’in bu konulara yönelik çalışmalarından SCI kapsamındaki uluslararası hakemli dergilerde 100 makalesi ve 900 adet atıfı vardır. SCI dışındaki indekse sahip uluslararası dergilerde yayınlanmış toplam 7 ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş olan 70’in üzerinde çalışması vardır. 2 adet uluslararası kitap bölümü yazarlığı yapmış ve çeşitli kurumlarca desteklenen toplam 47 projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. 2010 yılından itibaren MSB Malzeme Süreçleri ve Teknolojileri Panellerine Üniversite temsilcisi olarak katkı vermektedir. 

Kurum Bilgileri

Birim
Kimya-Metalurji
Bölüm
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

İletişim

E-posta
goller@itu.edu.tr
Web Sayfası
http://akademi.itu.edu.tr/goller/
Ofis
İTÜ Kimya Metaluji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Müh. Böl.
Posta Adresi
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 34469 Maslak, İstanbul