Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hesaplamalı Örüntü Tasarımında Yapım Kuralları: CNC Frezeleme ile Bir Deneme

11. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Haziran 2017, ss.10-21

Geometric Patterns as Material Things: The Making of Seljuk Patterns on Curved Surfaces

Bridges: Mathematics, Music, Art, Architecture, Education, Culture, Jyvaskylla, Finlandiya, 9 - 13 Ağustos 2016, ss.331-336

Tasarım ve Yapmanın İlişkisi: Selçuklu Geometrik Desenleri Örneğine Güncel bir Bakış

10. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2016, ss.59-69