Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 2nd IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Trends in Nanotechnology International Conference (TNT2016)

  Katılımcı

  Fribourg, İsviçre

 • 2016 28. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 2016 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS)

  Katılımcı

  Giresun, Türkiye

 • 2016 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2016 Third International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA-2016

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2014 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Kahramanmaraş, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 30

h-indeksi (WOS): 4