Education Information

Education Information

 • 2015 - Continues Doctorate

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri (Dr), Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Statistics, Turkey

Dissertations

 • 2015 Postgraduate

  Hanehalkı harcama esneklikleri ve çocuk maliyeti-Türkiye örneği

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • English