Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Environmental Kuznets Curve for carbon emissions in Turkey The role of energy use and trade

DYNAMICS OF GROWTH IN EMERGING ECONOMIES: THE CASE OF TURKEY, cilt.183, ss.306-321, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Changes of Cost of Children for Turkey by Using Income-Dependent Equivalence Scales

SOCIAL INDICATORS RESEARCH, cilt.139, sa.2, ss.803-824, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ücret Denklemlerinin Tahmininde Pseudo Panel Veri Yaklaşımı

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, cilt.8, sa.4, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Forecasting Automobile Sales in Turkey with Artificial Neural Networks

INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS ANALYTICS, cilt.6, sa.4, ss.50-60, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

TÜRKIYE’DE HANEHALKI TÜKETIM KALIPLARINDA 2000’LI YILLARDA YAŞANAN DEĞIŞIMLER VE EKONOMIK KRIZIN ETKISI

ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt.46, sa.1, ss.61-89, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The role of foreign direct investment and trade on carbon emissions in Turkey

Environmental Economics, cilt.8, sa.1, ss.8-17, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE GENDER WAGE INEQUALITY IN TURKEY

Global İşletme Araştırmaları Kongresi 2018 (GBRC2018), İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2018, cilt.7, ss.408-413

Mekânsal Pseudo Panel Veri Yönteminin Hanehalkı İşgücü Mikro Veri Setlerine Uygulanması

XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.22

Türkiye’de Büyüme Finansmanında Yabancı Sermaye Akımlarının Rolü

XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.29

The Estimation of Cost of Children Using Equivalence Scale on Turkey and Differences between Poor and Rich Households

Western Economic Association International (WEAI), Portland, Oregon, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Haziran - 03 Temmuz 2016, cilt.0, sa.0