Araştırma Alanları

  • Doğrudan Enerji Dönüşümü ve Enerji Depolaması

  • Yenilenebilir Enerji

  • Güç Elektroniği

  • Elektrik Makineleri Kuramı ve Tasarımı

  • Elektrik Motoru Sürücüleri

  • Güç Çevirgeçleri

  • Güç Kalitesi