Araştırma Alanları

  • Enerji Kaynakları

  • Jeotermal Sistemler

  • Petrol Jeolojisi

  • Uygulamalı Jeokimya

  • Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

  • Petrol Jeokimyası

  • Rezervuar Mühendisliği ve İyileştirme Yöntemleri

  • Jeothermal Rezervuar Mühendisliği