Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

URBAN CONSERVATION PROJECT AT ELMALI

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.23, no.4, pp.853-862, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

KASTAMONU'DA 19. YÜZYIL TİCARET YAPILARI

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol.25, no.2, pp.1-20, 2008 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

Development of shear strength index test probe: its application on historic structures

INTERNATIONAL JOURNAL OF BUILDING PATHOLOGY AND ADAPTATION, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Tarihi Yapıların Korunmasında Bir Yöntem Olarak Anıt İzleme Sistemi

Mimarist, no.62, pp.86-92, 2018 (Other Refereed National Journals)

Numerical analysis of historic structural elements using 3D point cloud data

Open Construction and Building Technology Journal, vol.10, pp.233-245, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Yüzey Koruyucular ve Titanyum Dioksit Yüzey Kaplama Metodu

Restorasyon Konservasyon Çalışmaları Dergisi, no.11, pp.37-48, 2012 (Other Refereed National Journals)

Malzeme Analizleri Işığında Boğaziçi’ndeki 19.yy sonu-20.yy başı Yapı Temelleri ve Kalıntıları Üzerine Bir Araştırma

Restorasyon Konservasyon Çalışmaları Dergisi, no.5, pp.70-77, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kentsel Koruma Çalışması:Elmalı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.23, pp.853-862, 2008 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CHARACTERIZATION AND DETERIORATION OF MATERIALS OF RUMELIFENERI FORTRESS IN ISTANBUL

STONE 2020 Monument Future: Decay and Conservation of Stone, Göttingen, Germany, 7 - 12 September 2020, vol.1, pp.553-558

Conservation of timber structures in Istanbul: Problems and proposals

10th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, SAHC 2016, Leuven, Belgium, 13 - 15 September 2016, pp.1045-1049 identifier

BEHAVIOR OF TEXTILE REINFORCED LIME COMPOSITES UNDER FLEXURAL LOADS

9th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, Mexico City, Mexico, 14 October 2014 - 17 October 2015, pp.1-8

Properties of Lime Based Textile Reinforced Composites

5th International Istanbul Textile Congress, 2015, Innovative Technologies, Inspire to Innovate, İstanbul, Turkey, 11 - 12 September 2015, pp.236-241

Construction History and Building Materials of a 19th Century Official Structure in Istanbul: Adjacent Offices of Ottoman Bank and The Regie Company

5th International Congress on Construction History, Chicago, United States Of America, 3 - 07 June 2015, vol.2, pp.389-396

Kireç Esaslı Malzemelerde Görülen Bozulma Sebepleri ve Onarım Yöntemleri

Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri VI, İstanbul, Turkey, 03 December 2014, pp.89-107

The Usages and types of binders in Roman Cilicia

20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, İstanbul, Turkey, 10 - 14 September 2014, pp.591

Preliminary Structural Assessment for a Cistern in the Sacred Territory of Hagia Thecla near Silifke

2nd Internationa Conference on Protection of Historical Constructions, Antalya, Turkey, 7 - 09 May 2014, pp.181-187

İstanbul'da Mimar Kemalettin Bey'in Bazı Eserleri Üzerinde Genel Bir Malzeme ve Yapısal Performans Değerlendirmesi

Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Aktarılması, İstanbul, Turkey, 27 - 29 November 2013, pp.152-161

PVA ve PP Lif İçeren Kireç Harçlarının Mekanik Özellikleri

4. Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 29 November 2013, pp.185-193

Effects of Lime-Mortar Design Parameters on the Performance of Historical Masonry Units

8th International Conference on Structural Analysis of Historical Cons, 15 - 17 October 2012

Characterization of Roman Mortars and Plasters in Tarsus (Cilicia-Turkey)

2nd Historic Mortars Conference, Prag, Czech Republic, 22 - 24 September 2010, pp.317-324