Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2015 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planama

  • 2013 - 2015 Araştırma Görevlisi

    Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planamae