Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1999 - 2007 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Jeodinamik (Dr), Türkiye

 • 1996 - 1999 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1987 - 1991 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Doktora

  İzmit Körfezi ve çevresinin morfotektoniği

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Jeodinamik (Dr)

 • 1998 Yüksek Lisans

  Sayısal jeoloji haritaları ve ilgili veri tabanının oluşturulmasına bir örnek. Batı Karadeniz Bölgesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Yabancı Diller

 • İngilizce