Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2012 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

  • 2001 - 2012 Araştırma Görevlisi

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü