Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2001 - 2008 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1998 - 2001 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1996 - 2001 Lisans Çift Anadal

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1994 - 1998 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Doktora

  Girit-Kıbrıs Yayları ve Ölü Deniz Fay Zonu çevresinde oluşan depremlerin kaynak mekanizması parametreleri, kayma dağılımları ve tarihsel tsunami simülasyonları

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2001 Yüksek Lisans

  23 Şubat 1995 ve 09-10 Ekim 1996 Kıbrıs depremlerinin kaynak mekanizması çözümleri

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • İngilizce