Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of borax addition on the structural modification of bentonite in biodegradable alginate-based biocomposites

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, cilt.128, sa.6, ss.4172-4180, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The anisotropic characteristics of natural fibrous sepiolite as revealed by contact angle, surface free energy, AFM and molecular dynamics simulation

COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, cilt.408, ss.22-31, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Predicting the extent of hydrophilicity on Si nano-column surfaces

MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK, cilt.43, ss.366-372, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Rheological, Electrokinetic, and Morphological Characterization of Alginate-Bentonite Biocomposites

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, cilt.122, sa.1, ss.19-28, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of Adhesion Forces in Alginate-Filler System Using an AFM Colloidal Probe Technique

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.25, sa.11, ss.1159-1173, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Shear Strength Measurement of Mineral Filter Cakes

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.0, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Correlations between the shear strength of mineral filter cakes and particle size and surface tension

COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, cilt.187, ss.405-413, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sürdürülebilir Kalkınmada Hammadde İhtiyacı için: Nanoteknoloji ve Cevher Hazırlama

İTÜ Vakfı Dergisi, sa.61, ss.22-24, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nanoteknoloji ve Antik Çağlara Uzanan Killi Nanoyapilar

Kil Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.143-162, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Recycling of Catalitic Convertor Wastes To Innovative Catalysis

IMPC-Eurasia International Mineral Processing Conference, 31 Ekim - 02 Kasım 2019

Improving The Value And Quality Of Natural Textiles Using Nanotechnology And Nanoparticles

IMPC-Eurasia International Mineral Processing Conference, 31 Ekim - 02 Kasım 2019

Nanokiller ve inorganik nanokatkıların doğal kaynaklardan eldesi ve hava filtrelerindeki rolü

Hava Filtrasyonu ve Nanolif Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 14 Kasım 2017

Langmuır-Blodgett Metodu Kullanılarak Sepiyolit Fiberlerle Kaplanmış Doğal Biyopolimer Bazlı İnce Filmlerin Hazırlanması

Yerbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım ve Projeleri Sempozyumu Sergisi, İstanbul, Türkiye, 14 Haziran 2017, ss.1-4

Madencilik Sularindan Siyanür Gideriminde Membran Filtrasyon Kullanimi

Yerbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım ve Projeleri Sempozyumu Sergisi, Türkiye, 14 Haziran 2017

Siyanürlü Suların Geri Kazanımına Yönelik Adsorptif Özellikte Polisülfon-Kil İnce Film Membran Hazırlanması

Yerbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım ve Projeleri Sempozyumu Sergisi, Türkiye, 14 Haziran 2017

Investigation of natural sepiolite clay coated monomolecular films for smart packaging applications

II. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu, 27 - 28 Nisan 2017

Meyve Suyu Fabrika Atıklarından Temin Edilen Atık Elma Posalarından Mikrodalga Teknolojisi Kullanımıyla Pektin Üretimi

Gıda, Metabolizma & Sağlık: Biyoaktif Bileşenler ve Doğal Katkılar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 Kasım 2016

Selective Precipitation of Iron From Zinc Bearing Leach Liquor

XVth International Mineral Processing Symposium, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2016

Nanostructured Sepiolite Conductive Films with Copper and Silver Ions: Electrostatic Force Microscopy (EFM) study

XVth International Mineral Processing Symposium, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2016

Degradation of Azo Dyes with Sepiolite Added Alginate Biocomposite Gel Beads

XVth International Mineral Processing Symposium, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2016

Extraction of Nickel from Iron and Cobalt Bearing Sulfate Solutions by Solvent Extraction

SWEMP 2016-16th International Symposium On Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016

Microbial Benefication of Complex Sulphidic Pb-Zn Ores

University and Industry Cooperation Symposium on Earth Sciences and Undergraduate Research Projects Exhibition, İstanbul, Türkiye, 10 Haziran 2016, ss.1

A mineralogical approach on refractory gold ore processing

12th International Congress for Applied Mineralogy, 10 - 12 Ağustos 2015

Kompleks Sülfürlü Pb Zn Cevherinin Bakteriyel Proseslerle Zenginleştirilmesi

YER2015- Yer Bilimlerinde Üniversite ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri Sergisi, Türkiye, 10 Haziran 2015

Converting Waste to Energy

INERMA, International Energy Raw Materials & Energy Summit, 1 - 03 Kasım 2015

In Situ Polymerization of Sepiolite Modified Polysulfone

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.2206-2209 identifier

Nanocomposite Production from Fiber Structure Sepiolite and Polysulfone

International Symposium on Polymer Analysis and Characterization, Les Diablerets, İsviçre, 16 - 18 Haziran 2014, ss.1-3

Antibacterial Nanofibre Production From Fiber Structure Sepiolite

Balkan Mineral Processing Congress, Sozopol, Bulgaristan, 12 - 16 Haziran 2013, ss.1-5

Recovery Of Fine Abrasive Garnet From The Restoration Of Historical Buildings Wastes

Balkan Mineral Processing Congress, Sozopol, Bulgaristan, 12 - 16 Haziran 2013, ss.1-5

The Changes of the Shear Strength of Mineral Filter Cakes with the Saturation Degree, Compression Pressure and Surface Active Agen

Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries,, İstanbul, Türkiye, 8 - 12 Haziran 2012, ss.1471-1477

Enhancement of fiber structured sepiolite clay by gravity separation

World Filtration Congress, Graz, Avusturya, 16 Mart - 20 Şubat 2012, ss.1-4

Novel Potential of Nanoclay and Nanoclay Based Electrodes

Electrochemical Horizons, Bath, İngiltere, 5 - 08 Eylül 2011, ss.1

Recovery of zinc from lead-zinc flotation tailings by leaching and precipitation

Balkan Mineral Processing Congress, Tuzla, Bosna-Hersek, 14 - 16 Haziran 2011, ss.1-5

The Usage of Bentonite-type Clays as Thickener in Textile Printing

Uluslararası Ar-ge proje pazarı, Bursa, Türkiye, 10 - 11 Şubat 2011, ss.1-5

Treatment of Sepiolite for Improving Polyuretane Nanocomposite Electrospun Fibers

The Fiber Society Spring 2010 International Conference, Bursa, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2010, ss.1-5

Improvement of High Performanced Clays for Textile Industry

Uluslararası Ar-ge proje pazarı, Bursa, Türkiye, 18 Şubat 2010, ss.179-180

The use of Clays as Thickener in Textile Printing

Uluslararası Ar-ge proje pazarı, Bursa, Türkiye, 18 Şubat 2010, ss.181-182

Electrospinning of Polyurethane/ Modified Sepiolite Nanocomposites

Nanotechnology Conference and Exhibition, Berlin, Almanya, 28 - 30 Eylül 2009, ss.1

Wettabılıty of Hydrophılıc Nanostructured Surfaces

Nanotechnology Conference and Exhibition, Berlin, Almanya, 28 - 30 Eylül 2009, ss.1-5

Advantages and Limitations of Various Imaging Techniques for Organic and Inorganic Fibers

Nanotechnology Conference and Exhibition, Berlin, Almanya, 10 - 13 Ağustos 2009, ss.22

Improving the Compatibility of Fibrous Nanoclays in Nanocomposites

Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 8 - 12 Haziran 2009, ss.375

The Production of Industrial Products from Turkish Bentonites

Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2009, ss.37-53

Surface Characterization of Selected Mineral Fillers Using Atomic Force Microscopy

International Mineral Processing Symposium, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2008, ss.1167-1175

Preparation and Chromium (VI) Adsorption Ability of Ca-Hydrogel Biocomposite Beads

International Conference on Bioengineering and Nanotechnology, Dublin, İrlanda, 22 - 24 Temmuz 2008, ss.51

Rheological Properties and Characterization of Alginate/Bentonite Biocomposite Systems

American Institue of Chemical Engineering Conference, Salt Lake City, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 09 Kasım 2007, ss.1-10

The Effect of Impurities on Borax Decahyrate Crystallization in MSMPR Crystallizer

American Institue of Chemical Engineering Conference, Salt Lake City, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 09 Kasım 2007, ss.1-10

Measurement of İnteraction Forces and Adhesion Between Biodegradable Alginate Surfaces Using Atomic Force Microscopy

Utah’ s Statewide Nanotechnology Conference, Utah, Amerika Birleşik Devletleri, 26 Ekim 2007, ss.10

Reverse Flotation of Trona Gangs of Kazan Deposit in Turkey

International Mineral Processing Symposium, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Eylül 2006, ss.620-624

Influence of Particle Size on the Shear Strength of Mineral Filter Cakes

International Mineral Processing Symposium, İstanbul, Türkiye, 3 Eylül - 08 Mart 2006, ss.196-200

The Relation between the Surfactant Concentration and the Surface Charge of Clay Minerals in Pressure Filtration

American Filtration and Separation Society Annual conference, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 12 Nisan 2005, ss.1-5

Effect Of Sodium Carbonate In Flotation Of Sodium Bicarbonate With DAH And SDS Collectors

International Mineral Processing Symposium, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2004, ss.427-431

Filtration Behavior of Surfactant Added Slurry in the Presence of Flocculants

Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Türkiye, 5 - 09 Temmuz 2004, ss.663

The Investigation of The Effect of Surface Active Agent Type And Concentration On The Shear Strength Of Filter Cakes

International Mineral Processing Symposium, Nevşehir, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2002, ss.96-97

The Effect of Particle Shape on the Filtration Rate and Shear Strength of quartz and dolomite mineral filter cakes

International Symposium on the Characterization of Porous Solids, Alicante, İspanya, 8 - 11 Mayıs 2002, ss.315-322

The Changes of the Shear Strength of Mineral Filter Cakes with the Amount of Surface Active Agent

Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2000, ss.3

The Usage of Surface Active Agents on Clay Filtration

International Metallurgy and Materials Congress, İstanbul, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2000, ss.505-511

Pectin Production from the Wastes of Fruits and Vegetables

Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 20 - 24 Eylül 1993, ss.594-598

Pectin Production from the Wastes

Gıda Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 1992, ss.254-260

Kitap & Kitap Bölümleri